Sanace kanalizačních šachet a jímek

  • řešení průsaků a nátoků balastních vod netěsnostmi ve spárách i celoplošných průsaků,
  • defektní místa jsou uzavřena rychlocementy k vytvoření potřebného tlaku následné injektáže,
  • osazena injektážními pakry a injektována materiály dle druhu poškození - polyuretanové pryskyřice, gelové hmoty, příp. cementové injektážní hmoty,
  • po zatěsnění je odstraněn pakr a místo stěrkováno hydroizolační hmotou, odolnou agresivním vodám a solím.

Příklady aplikací