Sanace kanalizačních šachet a jímek - příklady aplikací

 

Tlakové průsaky na vtoku.

Stav po sanaci.

Tlakové průsaky na vtoku.

Stav po sanaci.

Tlakové průsaky na vtoku.

Stav po sanaci.

Plošný průsak monolitického dna.

Stav po sanaci.

Průsaky spáry dna.

Stav po sanaci.

Osazená tryska.

Výplňová injektáž při plošném průsaku.

Pakr se zpětným ventilem, polyuretanová pryskyřice Mediatan 710, reagující s vlhkostí.

Pakr se zpětným ventilem, polyuretanová pryskyřice Mediatan 710, reagující s vlhkostí.

Šachta po sanaci průsaků spár, stupaček, hrdel a spár napojení dna.

Šachta po sanaci průsaků spár, stupaček, hrdel a spár napojení dna.