Sanace vlhkého zdiva

Při stanovení optimálního technologického postupu rozlišujeme:

  • zdivo cihelné, smíšené, kamenné,
  • tloušťku zdiva,
  • nadúrovňovou a podúrovňovou část,
  • působení tlakové vody, zemní vlhkosti, kapilárně vzlínající vlhkosti, vlhkosti způsobené kondenzací,
  • salinitu zdiva
  • a další druhotně působící faktory

Posouzení a návrhy optimálního řešení vypracujeme zdarma.

Kombinace všech specifik a výběr vhodných materiálů a postupů přesahuje možnosti těchto stránek a je vždy konkrétní.

Příklady aplikací