Zpevňování zdiva - příklady aplikací

 

Průsaky kyklopového zdiva jezu.

Jez po sanaci.

Vzestupná těsnící a výplňová injektáž jemným cementovým pojivem Mikrocem A – Heidelberg.

Vzestupná těsnící a výplňová injektáž jemným cementovým pojivem Mikrocem A – Heidelberg.c.