Injektáže železobetonových konstrukcí - příklady aplikací

 

Injektáže prováděné na vodním díle Štěchovice, 40 m pod úrovní hladiny. Průsaky v pracovních spárách i celoplošné průsaky byly injektovány nízkoviskózní dvoukomponentní akrylovou pryskyřicí.

Výsledný stav.

Injektáže prováděné na vodním díle Štěchovice, 40 m pod úrovní hladiny. Průsaky v pracovních spárách i celoplošné průsaky byly injektovány nízkoviskózní dvoukomponentní akrylovou pryskyřicí.

Výsledný stav.

Injektáž a plošná sanace výtahové šachty.

Výsledný stav.